Thursday, November 19, 2009

Modul Pelajaran

Secara khususnya Modul Pusat Tuisyen EKHSAN ini adalah berkonsepkan Pusat Pendidikan Intergrasi dimana ianya terbahagi kepada 4 kategori iaitu :-

1. Pra sekolah ( 5-6 tahun )
2. Pemulihan
3. Sekolah Rendah ( Tahun 1 hingga Tahun 6 )
4. Sekolah Menengah ( Tingkatan 1 hingga 5 )
5. Pelajaran Komputer ( Basic computer, Microsoft Words, Excel, Powerpoint )
6. Skor A

Modul pelajaran di dalam kategori-kategori di atas adalah berasaskan Kurikulum yang digunapakai di kebanyakan Sekolah Pra Sekolah Swasta dan Sekolah Kerajaan. Tambahan pula, bagi subjek seperti Matematik dan Sains penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar digunakan di dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah untuk peperiksaan UPSR, PMR dan SPM.

Buku-buku ulangkaji amnya dari Tahun 1 hingga 6 dan UPSR (Tahun 4,5 & 6) khasnya turut digunakan di tempat kami.

Bagi persediaan dan ulangkaji intensif , kami menggunakan buku-buku soalan dan persediaan khas Edisi DIDIK (Berita Harian) yang disediakan serta dikaji oleh para pemeriksa kertas soalan UPSR yang berpengalaman.

No comments:

Post a Comment